VELLINGE  FOTOKLUBB
Vellinge Fotoklubb
upp

FOTOGRUPPER

Vellinge Fotoklubb har ett antal fotogrupper som är uppdelade på olika fotointressen (specialområde) som tex

Fågel-, Natur-, Tävlingsfoto eller Fotovandringar etc där man kan med likasinnade vidarutveckla sitt specialintresse

i en mindre grupp med en erfaren ledare. Här finns det också möjlighet att som nyfiken på ett visst område få

testa vad det innebär av investering i tid, utrustning och kunskapsuppbyggnad för detta område. Grupperna job-

bar både teoretiskt och praktisk och genom träffar 1-2 gånger per månad. Medlemmarna i resp grupp kan på detta

sätt utveckla sitt intresse och sina färdigheter på ett mycket effektivt sätt.