VELLINGE  FOTOKLUBB
Vellinge Fotoklubb
upp

KURSER

Vellinge Fotoklubb har ett antal kurser och föredrag med varierande svårighetsgrad som ska stödja och inspirera

medlemmarna i deras fotoutveckling för att med bild kommunicera och påverka, både med hjälp av

Bildbehandling och Fototeknik men även inom Kreativa inriktningar och Bildkomposition samt Bildpresentation.

Utbudet varierar över tiden beroende på efterfrågan av medlemmarna. Kurserna är öppna för både medlemmar

och andra som är intresserade och är oftast avgiftsfria för klubbens medlemmar.