VELLINGE  FOTOKLUBB
Vellinge Fotoklubb
upp
PROJEKT
Vellinge Fotoklubb genomför med jämna mellanrum olika fotografiska projekt i hemkommunen och även utanför. De genomförda projektens bilder hamnar sedan i arkivet, som på så sätt växer och efterhand blir en riktig bildskatt. Här finns även gamla smalfilmer, nu digitaliserade, som visas regelbundet. Olika urval av bilderna (drygt 1000 st) presenteras i olika sammanhang (föredrag med bildspel, biblioteksutställningar, utställningar i våra montrar etc).
Vellinge 2000
100 år i Vellinge
Linné-projektet
Vellingebilder 1-3
VFK 50 år 2015: Vernissage Skanörs bibliotek
Dokumentärprojekt
Ett av våra projekt är en bilddokumentation med kommentarer av kommunens olika delar 2011 som exempel "100 år i Vellinge", "Småvatten" och "Skånes kust". Andra projekt gällde tex dokumentation av Vellinge och döptes till "Vellinge 2000" och ”Vellinge för 100 år sedan”. Våra bildhäften "VELLINGEBILDER 1 - 3” innehåller främst fotografier från 1900-talets tidigare del (ca 1900-1940). Häftena finns att låna eller köpa på biblioteket i Vellinge. Under 2007 genomförde VFK ett LINNÉ-projekt som mynnade ut i utställningar på kommunens bibliotek.
Klicka på bilderna: