VELLINGE  FOTOKLUBB
Vellinge Fotoklubb
upp

TJÄNSTER

Med klubbens breda kunskap och erfarenhet kan Vellinge Fotoklubb erbjuda ett antal varierande tjänster

inom fotoområdet och föredrag med bildpresentation inom diverse inriktningar.

Föredrag

Vi har ett antal föredrag med ett spektrum av ämnen, från Om Vellinge Förr och Nu till reseberättelser, intres-

santa natur- och djurupplevelser till vackra och intressanta specialbildpresentationer.

Kontakta lennart.hansson@ayus.se

Leda fotovandringar

Har du behov av en ledare för en specifik typ av Fotovandring? Vi har kunskapen om var det finns motiv, när det är

lämpligt och hur fotovandringen ska läggas upp för en grupp av fotografer anpassat efter deras intresse och kun-

skapsnivå.

Under utveckling men hör gärna av dig till lennart.hansson@ayus.se så får vi se vad vi kan göra i nuläget.

Fotokurser

Vi kan skräddarsy en Fotokurs som passar dig eller en grupp efter vilka behov du har. Detta är ofta ett snabbt sätt

att komma vidare i ditt fotograferande.

Under utveckling men hör gärna av dig till lennart.hansson@ayus.se så får vi se vad vi kan göra i nuläget.